Cenik skupinske vadbe

Število obiskov
  Upokojenci in dijaki
1 obisk 5,50 €  5,50 €
4 obiski 20,00 € 18,00 €
8 obiskov 36,50 € 32,85 €
16 obiskov 65,00 €  58,50 € 

Karte so veljavne v tekočem letu.

Programe vadb izvaja podjetje SUŠEK D.O.O.

Fotografije