Osnovni elementi

Glede na zahtevnost so ritmične prvine razvrščene po nivojih A, B, C, D, E, F, G, H, I in J. Katere nivoje težavnosti sme vaja vsebovati, je odvisno od programa vadbe in starostne skupine tekmovalke. Večino točk prinesejo osnovne prvine. Izvajajo pa se še različna valovita gibanja s telesom ter elementi posebne umetniške vrednosti in mojstrstva, ki se od rekvizita do rekvizita razlikujejo. Posebno dobro cenjeni so elementi, ki se izvajajo brez pomoči rok.

SKOKI

Skoki običajno dobijo svoje ime po fazi leta, ki je najpomembnejši del tega elementa. Odriv in doskok sta prav tako pomembna. Odriv je lahko enonožni, taki skoki so visoko-daleč, lahko pa je dvonožni, kot na primer tako imenovani prstan ali raznožka.

OBRATI

Obrati so rotacijska gibanja telesa okoli navpične osi. Izvajajo se na eni nogi in se razlikujejo po legi druge noge ter po številu obratov. Podobni so baletnim obratom. Med najbolj prepoznavne sodita passé in attitude.

GIBLJIVOSTNI LIKI

Z gibljivostnimi liki tekmovalke pokažejo svojo gibčnost. Pomembna je predvsem gibljivost hrbta in nog. Elementi gibljivosti so dvig in spust čez prste, vetrnica, vaga, zaklon pod horizontalo...

RAVNOTEŽJE

Ravnotežje se izvaja na eni nogi. Stojna noga je na vzponu, druga noga pa je v določeni poziciji. Takšna poza mora biti zadržana določen čas. Izvajanje tovrstnih elementov je zelo raznoliko, najpogostejše pa so passé, attitude, ter razne ravnotežne stoje na kolenu.

Fotografije